Privacy Policy

Thumbln™ เป็นบริการ (the “service”) ที่พัฒนาขึ้น, ครอบครองและดำเนินการโดย Aerial Research P/L trading as Boomtastic Apps™, with Aerial Research P/L being the legal entity (“we”, “us”).

การบริการหมายรวมทั้งบน thumbln.com และ boomtasticapps.com ทั้งบนเวปไซท์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสาร Thumbln™

เราให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

เราได้พัฒนานโยบายนี้ เพื่อให้ท่านเข้าใจว่า เรารวบรวมใช้การสื่อสาร และเปิดเผยและใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนตัว

ต่อไปนี้เป็นนโยบายของเราโดยสังเขป

เมื่อท่านลงชื่อสมัคร เราก็จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เราสามารถจัดมอบบริการให้ท่าน รวมทั้งการจัดการยกระดับ จัดให้การยกระดับจัดการประชุม และจัดการความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนภายในบริการ

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวเฉพาะในการจัดบริการ ทำการแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการบริการ ตามที่กฎหมายต้องการ

เราให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนตัว เพื่อแน่ใจว่ามันแม่นยำ สมบูรณ์แบบและทันสมัย

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวด้วยระบบความปลอดภัยที่สมเหตุต่อการสูญหายหรือโจรกรรม รวมถึงการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย ถ่ายสำเนา การนำไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข

เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์: ชื่อท่ีใช้สมัคร, อีเมล์ที่ใช้สมัคร , รหัสผ่าน หรือบัญชี Facebook กรณีใช้ในการเข้าใช้งาน , ข้อมูล อุปกรณ์ (สำหรับ Push notifications), พิกัด GPS , เพื่อน (ซึ่งท่านรับคำร้องขอเป็นเพื่อนขณะใช้บริการ ), การตั้งกลุ่ม , การตั้งค่าสถานที่โปรด และคำร้องขอให้แวะรับผ่านแอพพลิเคชั่น หรือถูกบันทึกเป็นรายการโปรด.

เพียงชื่อของท่านและที่อยู่โดยสังเขป ( ณ ที่ระดับชานเมือง/ พื้นที่)ได้ถูกจัดให้กับเพื่อนที่ท่านคัดเลือก (ถ้ามีการคัดเลือก) เพื่อนใกล้ชิดของเพื่อน (ถ้ามีการคัดเลือก) และผู้เสนอบริการมืออาชีพ (ถ้าคัดเลือก) เมื่อมีการยอมรับหรือเสนอการแวะรับ เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำการตัดสินใจว่ารับทราบแล้วและปลอดภัย และ Boomtastic Apps จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจของท่าน เมื่อมีการแจ้งให้ทราบถูกเสนอและยอมรับแล้ว เราจะทำการแลกเปลี่ยนที่อยู่ที่แน่นอน (บันทึกความจำกัดของเครื่องมือ GPS และเครือข่าย) ระหว่างสองคณะ เพื่อจุดประสงค์ในการบริหาร การแวะรับที่ต้องการ)

เมื่อเพื่อนถามคุณอย่างเจาะจงเรื่องคำร้องขอให้แวะรับ และคุณปฎิเสธคำร้อง เพื่อนจะได้รับแจ้งการตอบสนองของคุณ มันเป็นการถามจากคนที่อยู่ใกล้ (ไม่ได้แจ้งชื้อพวกเขาอย่างชัดเจน )เพื่อนของเพื่อนที่อยู่ใกล้ (ไม่ได้แจ้งชื้อพวกเขาอย่างชัดเจน) หรือผู้รับจ้างขับรถมืออาชีพ (ไม่ได้แจ้งชื้อพวกเขาอย่างชัดเจน) แสดงเฉพาะข้อเสนอเรื่องการแวะรับเท่านั้น ไม่มีการตอบสนองใดจะถูกแสดง (เพื่อเคนรพนโยบายความเป็นส่วนตัว).

แอพพลิเคชั่นนี้รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของ Facebook รวมถึงการเข้าใช้ผ่าน Facebook (เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน ) และการเข้าถึงรายชื่อเพื่อน (เมื่อท่านเลือกที่จะทำเช่นนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือผ่านบริการ). อ้างถึง Facebook (www.facebook.com) สำหรับข้อมูลที่รวบรวมเมื่อเข้าใช้ผ่าน facebook และนโยบายความเป็นส่วนตัว

แอพพลิเคชั่นได้รวบรวมข้อมูลโฆษณาและโปรโมชั่น ไม่มีข้อมูลใดที่บ่งชี้ว่าท่านมีส่วนได้เสียกับผู้จัดทำ อย่างไรก็ดี ข้อมูลประชากรศึกษาอาจจัดให้เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเจาะจง ของแคมเปญโฆษณาเช่น อายุ เพศ ที่อยู่ (ในระดับนอกเมือง/ท้องที่).