Terms and Conditions of Use

Thumbln™ is a usługą stworzoną, rozwijaną i organizowaną przez dział Aerial Research P/L pod nazwą Boomtastic Apps™, gdzie Aerial Research P/L jest podmiotem odpowiedzialnym.

Warunki świadczenia usług

Odwiedzając serwisy internetowe boomtasticapps.com lub thumbln.com lub korzystając z aplikacji mobilnej Thumbln™, zgadzasz się na warunki świadczenia usług oraz przestrzeganie odpowiednich regulacji prawnych, jak również przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

Jeśli nie zgadzasz się z dowolnym z powyższych zapisów, nie możesz korzystać z naszych serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnej. Materiały zawarte w serwisach internetowych oraz w aplikacji są chronione przez regulacje prawne oraz objęte przepisami o ochronie znaków towarowych.

Licencja

Aplikacja może zostać pobrana za pośrednictwem Google Play lub Apple iTunes.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przekazanie własności. Udzielona licencja nie uprawnia Cię do:

  1. modyfikowania lub kopiowania dowolnych materiałów
  2. podejmowania prób dekompilacji lub reverse engineeringu oprogramowania aplikacji lub serwisów internetowych
  3. usuwania zapisów dotyczących praw autorskich lub własnościowych z materiałów
  4. przekazywania materiałów innym osobom lub powielania materiałów na innych serwisach internetowych

Licencja automatycznie zostaje unieważniona w przypadku naruszenia dowolnego z powyższych warunków, jak również może zostać anulowana przez Boomtastic Apps w dowolnym momencie. Po unieważnieniu licencji jesteś zobowiązany do odinstalowania lub zniszczenia każdego związanego z licencją pobranego materiału będącego w Twoim posiadaniu, niezaleznie od formatu.

Zastrzeżenia

Materiały w serwisach internetowych oraz aplikacja dostarczane są w bieżącym stanie, z zastrzeżeniem możliwych błędów.

Boomtastic Apps nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym nielimtowane, naruszające prawa własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Dodatkowo Boomtastic Apps nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, przewidywanych rezultatów, dostępności sieci komórkowej, jakości działania zarówno w przypadku serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej.

Twoje dane osobowe

Wszystkie dane oraz informacje, treści, obrazy, wiadomości lub inne materiały (dane) wprowadzasz do Thumbln wyłącznie na własną odpowiedzialność. Musisz samodzielnie oszacować wszystkie skutki wynikające z przetwarzania Twoich danych. Oświadczasz i gwarantujesz firmie Boomtastic Apps, że:

  1. Dysponujesz pełnymi prawami do korzystania z dowolnej funkcji do przetwarzania swoich danych (w tym przesyłanie, publikowanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i tworzenie dzieł pochodnych na podstawie Twoich danych), podczas posługiwania się aplikacją Thumbln;
  2. Korzystanie z Twoich danych nie jest i nie będzie naruszać żadnych praw autorskich lub prawa do prywatności, naruszać ustawowego lub zwyczajowego prawa; naruszać jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw własności stron trzecich lub zawierać jakichkolwiek cech, które mogą być zniesławiające lub w inny sposób stanowić naruszenie prawa; oraz
  3. Twoje dane osobowe będą prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne w każdym momencie korzystania z usługi. Wszystkie informacje przekazane nam przez korzystanie z dowolnej funkcji dostępnej w serwisiach internetowych i aplikacji mobilnej będą dalej nazywane "Danymi". Boomtastic Apps wykorzystuje Dane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszystkich treści stanowiących naruszenie niniejszych warunków.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danych gromadzonychp rzez Thumbln i sposobu ich wykorzystywania.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Boomtastic Apps lub podmioty współpracujące z firmą nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z treści w serwisach internetowych lub aplikacji mobilnej, nawet jeśli Boomtastic Apps lub upoważniony przedstawiciel Boomtastic Apps został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Boomtastic Apps nie ponosi odpowiedzialności, jeśli coś ci się stanie podczas korzystania z naszych usług. Nasz serwis służy do pomocy przy organizowaniu podwiezień dzięki kontaktom z przyjaciółmi lub profesjonalnymi usługodawcami, w tym wymianie informacji o lokalizacji. Odpowiedzialność za ocenę ryzyka w przyjmowaniu oferty podwiezienia lub oferowaniu podwiezienia określonej osoby należy do użytkownika.

Boomtastic Apps nie może zagwarantować dokładności odczytywanych współrzędnych GPS lub innych danych, więc nie możesz na nich polegać. Nasze usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie gwarantują stałego, nieprzerwanego czasu pracy, jednakże będziemy próbować zminimalizować przerwy w funkcjonowaniu usługi.

Pełna odpowiedzialność za dodanie osób jako znajomych, którym zaproponujesz podwiezienie lub od których zaakceptujesz ofertę podwiezienia, spoczywa na Tobie.

Aplikacja mobilna działa tylko wtedy, gdy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej i jest zależna od funkcji geo-pozycjonowania oferowanej przez Twoje urządzenie, takiej jak GPS i Wi-Fi. Jeśli jesteś poza zasiegiem sieci lub nie dysponujesz dokładnym namiarem GPS, aplikacja może nie działać prawidłowo.

Usługa bazuje również na możliwości wysłania powiadomień typu Push . Jeśli jesteś poza zasięgiem sieci lub Twoje urządzenie ma wyłączoną opcję powiadomień Push , aplikacja może nie działać prawidłowo.

Ponadto rozpoczęta już procedura może przestać działać z powodu ograniczeń systemowych. Odpowiedzialność za ponowne uruchomienie usługi i kontrolowanie poprawności jej działania należy do użytkownika.

Zmiany oraz Errata

Materiały znajdujące się w serwisach internetowych lub w aplikacji mobilnej mogą zawierać błędy i usterki techniczne, typograficzne lub fotograficzne.

Boomtastic Apps nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów dostępnych w serwisach internetowych lub w aplkacji mobilnej jest dokładny, kompletny i aktualny.

Boomtastic Apps zastrzega sobie prawo dokonywania zmian materiałów zawartych w serwisach internetowych lub w aplkacji mobilnej, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Boomtastic Apps jednakże nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

Odnośniki

Aplikacje Boomtastic nie kontroluje wszystkich stron związanych z serwisami internetowymi lub aplikacją mobilną i nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych witryn. Umieszczenie jakiegokolwiek odnośnika nie oznacza udzielenia poparcia dla serwisu przez Boomtastic Apps. Korzystanie z takiej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zmiany powyższych warunków

Boomtastic Apps może zmienić warunki użytkowania serwisów internetowych i i aplikacji mobilnej w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie bieżącej wersji niniejszych postanowień.

Obowiązujące regulacje prawne

Wszelkie roszczenia w odniesieniu do serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej regulują prawa Australii (co oznacze, że ewentualne spory będą rozpatrywane w ramach systemu sądowego Australii Południowej), bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa lokalnego.

Prawo do skontaktowania się z użytkownikiem

Akceptując niniejsze postanowienia zezwalasz firmie Boomtastic Apps na skontaktowanie się z Tobą w przyszłości. Akceptujesz również to, że kontakt może nawiązać partner firmy Boomtastic Apps.