Thumbln: dasar privasi

Thumbln™ adalah perkhidmatan (“perkhidmatan”) yang dibangunkan, dan dimiliki serta dihoskan oleh Dagangan Penyelidikan Udara P/L sebagai Aplikasi Boomtastic™, dengan Penyelidikan Udara P/L menjadi entiti yang sah (“kita", "kami”).

Perkhidmatan ini disediakan melalui kombinasi laman web thumbln.com dan boomtasticapps.com ("laman web") dan aplikasi mudah alih Thumbln™ ("aplikasi mudah alih").

Privasi anda adalah amat penting kepada kami.

Kami telah membangunkan Polisi ini bagi membolehkan anda untuk memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi, mendedahkan serta menggunakan maklumat peribadi.

Berikut adalah dasar kami.

Apabila anda mendaftar, kami mengumpul maklumat peribadi bagi membolehkan kami untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan, termasuk mengatur penumpangan, menyediakan penumpangan, mengatur perjumpaan dan mengatur hubungan dengan rakan dalam perkhidmatan.

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk menyediakan perkhidmatan tersebut, membuat pemberitahuan kepada anda mengenai perkhidmatan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Kami membolehkan anda untuk mengemas kini maklumat peribadi anda, bagi memastikan ianya tepat, lengkap dan terkini.

Kami melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta capaian yang tidak dibenarkan seperti, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

Kami menyimpan data berikut pada pelayan: Nama yang anda berikan, alamat e-mel yang anda berikan, versi kata laluan sulit yang anda berikan atau pengecam Facebook anda yang unik jika anda log masuk melalui Facebook, pengecam peranti (untuk Menolak pemberitahuan), koordinat GPS, Rakan-rakan (yang telah menerima perhubungan melalui perkhidmatan), Kumpulan yang telah anda simpan, Tempat kegemaran yang telah anda simpan, dan Permintaan penumpangan yang anda telah lakukan melalui perkhidmatan atau telah disimpan sebagai kegemaran.

Hanya nama dan lokasi tertentu (di pinggir bandar/Kawasan tersebut) disediakan yang anda pilih untuk Rakan, Rakan berdekatan (jika dipilih), Rakan yang berhampiran dengan Kawan (jika dipilih) dan penyedia perkhidmatan profesional (jika dipilih). Apabila menerima atau menawarkan penumpangan, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membuat keputusan yang tepat dan selamat dan Aplikasi Boomtastic tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang masalah yang timbul daripada keputusan anda. Apabila tawaran maklumat dan penerimaan telah dibuat, kami akan bertukar-tukar lokasi yang tepat (tiada batasan paad peranti GPS dan rangkaian) antara kedua-dua pihak atas sebab untuk melaksanakan permintaan penumpangan.

Apabila seorang rakan secara khususnya bertanyakan anda untuk permintaan penumpangan dan anda menolak permintaan tersebut, rakan anda akan diberitahu mengenai maklum balas anda. Walau bagaimanapun, jika hanya bertanyakan Rakan yang Berdekatan (tidak secara jelas menamakan mereka), Rakan yang berhampiran dengan Rakan (tidak jelas menamakan mereka) atau Pembekal Perkhidmatan profesional (tidak secara jelas menamakan mereka), maka hanya tawaran pengangkutan akan dikemukakan dan tiada penolakan maklum balas akan dimaklumkan (untuk menghormati privasi mereka).

Aplikasi mudah alih menggabungkan fungsi Facebook, termasuk melayari melalui akaun Facebook anda (untuk memudahkan penggunaan) dan akses kepada senarai rakan anda (apabila anda memilih untuk berbuat demikian, bagi tujuan menjalinkan hubungan yang dipercayai melalui perkhidmatan). Rujuk kepada Facebook (www.facebook.com) bagi data yang dikumpul apabila log masuk melalui Facebook beserta dasar privasi mereka.

Aplikasi mudah alih menggabungkan pengiklanan serta bahan promosi. Tiada maklumat yang boleh mengenal pasti anda disediakan untuk pengiklan. Walau bagaimanapun, maklumat demografi akan disediakan bagi memastikan kempen pengiklanan ditujukan kepada sasaran yang lebih baik, seperti umur, jantina, lokasi umum (di peringkat pinggir bandar/kawasan tersebut).